Zie toe op jezelf en op de leer

Meditatie, uitgesproken bij de opening van het academisch jaar van het hervormd theologisch seminarie. Klik deze link voor de podcast. Lezing: 1 Tim 4. Tekst: vers 16. “Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen.“ De woorden van Paulus aan Timotheüs …

Zie toe op jezelf en op de leer Read More »