Boek over transgenderisme belangrijk Hulpmiddel

Transgenderisme in Bijbels perspectief is een boek dat ouders, leerkrachten en kerkeraden helpt om op een Christelijke manier om te gaan met genderverwarring en vraagstukken over persoonlijke identiteit. Vandaag publiceerde uitgeverij De Banier een video over dit boek.