Paasfeest: Waarlijk opgestaan!

Is er wetenschappelijk bewijs voor een historische opstanding van Jezus Christus? Is het mogelijk om geloof en wetenschap te scheiden en van de opstanding te zeggen: wel waar op een geestelijke manier, maar natuurlijk niet echt gebeurd?

Deze en andere vragen behandel ik in een bespreking van een brief uit de eerste eeuw na Christus, geschreven door de bekeerde Joodse geleerde Paulus aan een christelijke kerk in Griekenland, in de havenstad Korinthe. Ook toen waren er mensen die twijfelden of het allemaal wel waar was en die zeiden dat je als weldenkend mens natuurlijk niet in een opstanding van gestorvenen kunt geloven.

Ontdek wat de bronnen uit de oudheid zeggen. Beleef de bijna-dood ervaring van een verdronken meisje en hoe blindgeboren mensen zien terwijl ze, voor zover we dat op dit moment medisch kunnen meten, dood zijn.

Er is meer tussen hemel en aarde dan normale zintuiglijke ervaring. Volgens de apostel Paulus mocht de kerk opgedoekt worden als het allemaal niet echt was. Hij beschuldigt de mensen van “wel waar, maar niet echt gebeurd” van onwetenschappelijk denken en dominees die zo preken van onethisch gedrag. Deze apostel uit de eerste eeuw noemt gelovigen die zoiets dan ook als zoete koek slikken de allerzieligste van alle mensen die op aarde rondlopen. Kijk en reis mee naar de tijd toen het allemaal gebeurde.

PS De verwijzing naar de overleden Zeelandse dominee betreft Klaas Hendrikse ; over de Nijkerkse predikant die het historisch bestaan van Jezus ontkende en geweerd werd van de preekstoel schreef de Waarheidsvriend

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *