Licht in het donker

Gods Woord als licht op ons pad, juist als het donker is

Tot enkele eeuwen geleden kenden we in West-Europa een Christelijke samenleving. Hoewel er ook toen gezondigd werd, was deze gebouwd op een Christelijk wereldbeeld. De wil van God was kenbaar. Zowel Gods algemene openbaring (schepping) als de bijzondere openbaring van Zijn Woord beschenen het pad (Nederladse Geloofsbelijdenis art. 2).

Met de Verlichting werd het echter donker en de afgelopen jaren is de geestelijke duisternis toegenomen. Dat gebeurt als je van Gods licht verwijderd raakt. In deze lezing leg ik uit hoe de fundamenten van de ethiek ineengestort zijn en de westerse mens heeft afgerekend met Gods openbaring in de natuur en in de Bijbel. We staan stil bij de politieke doorwerking daarvan op alle terreinen van het leven.

Maar het blijft niet donker. We kunnen licht ontvangen, ook in deze tijd van duisternis.  Daarbij kijken we naar de Vroege Kerk als lichtend voorbeeld, hoe je kunt bouwen op Gods Woord in een samenleving die er niets van gelooft. Ook staan we stil bij het geestelijk geheim van de gemeente in Philadelphia: kleine kracht, maar: Mijn Woord bewaard.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *