Lezing Middelengebruik bij studenten

Think while you drink...

Kun je als christen alcohol gebruiken? Hoe kun je de wil van God ontdekken? Op uitnodiging van de studentenvereniging CSFR sprak ik in Tilburg over het alcohol- en ander middelengebruik in Bijbels perspectief. Beluister de Podcast hier.

De volgende boeken ter aanbeveling:

-Grace, Alcohol Experiment: https://www.amazon.com.au/Alcohol-Experiment-days-take-control-ebook/dp/B07DQD875C

-Porter, Alcohol Explained: https://www.amazon.com.au/Alcohol-Explained-Tools-Stronger-Sobriety-ebook/

-Zuiddam, Mensen zoals jij: https://www.debanier.nl/mensen-zoals-jij

Meer informatie over Bijbels Beraad M/V: bijbelsberaadmv.nl/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *