Leren van de beste Bidder

Over de rol van bidden voor jezelf en anderen. Ook als je van hen gescheiden bent, geografisch en in tijd. Waarom is het hogepriesterlijk gebed belangrijk? Welke boodschap heeft Johannes 17 voor u vandaag?

De Heere Jezus bad in geloof: a) voor de voltooiing van zijn werk op aarde, b) voor de het fundament van de apostolische Kerk, c) voor mensen die op hun woord de boodschap over het koninkrijk zouden geloven.

Kijk en luister mee naar de Goede Vrijdag dienst op Urk.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *