Is Huxley’s Brave New World gearriveerd?

De Brits-Amerikaanse schrijver Aldous Huxley (1894-1963) gaf vijf jaar voor zijn dood, in 1958, een stimulerend interview. Daarin voorzag hij een gecentraliseerde machtcultuur waarbij samenlevingen op een ‘natuurlijke’ manier traditionele vrijheden zouden opgeven. Geen conspiracy theorie van ‘evil men’ die de macht proberen te grijpen, maar een logisch gevolg van de ordening van de economie en de vordering van techniek. Overheden als marionet en een trein waarvoor de sociaal economische rails reeds in de twintigste eeuw gelegd zijn. Een aanzet tot doordenking van de staat van onze democratie en de kwaliteit van onze volksvertegenwoordiging.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *