Welcome to international friends, resources on this site are in English

Welkom

Kennismaken met dominee Zuiddam (Hersteld Hervormde Kerk, foto’s met dank aan Erdee mediagroep)

Levensvisie en gedrevenheid (Terdege)

Dankbaar voor theologiestudie in Zuid-Afrika (Reformatorisch Dagblad)

Visie op ethiek (Tijdschrift  Zicht op de Kerk)

Biblical studies

Journal articles on the autority of the Old and New Testament.

Early Church history

Studies on the history of Christianity and its Greco-Roman background.

Practical Theology

Living a Christian life.

Western civilisation

Christian art, Renaissance, Reformation and Liberalism.

Mensen zoals jij

Dit boek is een avontuurlijke reis door de wereld van de Vroege Kerk. In een serie persoonlijke ontmoetingen maak je kennis met christenen zoals jij: Geen supermensen, maar gelovigen die vielen en weer opstonden. Hun tijd leek op die van ons. De multireligieuze samenleving vond de aanspraken van het christendom intolerant. Filosofen noemden het geloof onwetenschappelijk. Ook in de kerk ging het soms vreselijk mis. Toch hield het geloof stand. De Bijbel en het gebed speelden daarbij een sleutelrol. Dit boek bevat een praktisch programma om samen met de Vroege Kerk te bidden en om wat je leest met Gods Woord te verbinden.

in de Krant

Vooral Nederlandstalige bijdragen aan kranten en tijdschriften.Traditioneel Christelijke perspectieven.

My contributions to Dutch newspapers and magazines. Traditional Christian perspectives, guided by the Scriptures and the Catholic Church of all ages and places.

Heilige Letters

In onze tijd worden veel dingen beweerd over de vroege christenheid. Als men de populaire publicaties mag geloven is de bijbel een boek dat door mensen bedacht is. De vroegchristelijke bronnen beweren heel wat anders. Dit boek onderzoekt hoe de vroege Kerk dacht over de bijbel. Hoe zag zij de Schriften en hoe ging zij ermee om?

Schriftkritiek is niet iets van de Verlichting. De heidense filosofen hielden zich hier in de tweede en derde eeuw al mee bezig. In dit boek worden het karakter en de functie van het gezag van de bijbel in de na-apostolische tijd onderzocht. Dit boek beperkt zich tot de geschriften van Ignatius van Antiochië, Irenaeus van Lyon en Clemens van Alexandrië. 

Dr. Benno Zuiddam studeerde journalistiek en theologie in Nederland en vervolgde zijn studie theologie in Zuid-Afrika. Vervolgens werkte hij een tijd in Zuid-Afrika en Nederland om uiteindelijk een beroep aan te nemen vanuit Tasmanië. Dit boek werd aanvankelijk gepubliceerd als dissertatie ter verkrijging van de graad Doctor Theologiae aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Oranje Vrijstaat (Zuid-Afrika).

World and the seven seas

Join me on my travels , from ancient civilisations to the deserts of Africa and the beaches of Australasia.

Rome forum
Wineglass Bay, Tasmania

“The truth shall set you free.”

St. John’s Gospel