Gratis college prediking vroege kerk

Hoe je de Bijbel ziet, is alles bepalend voor hoe en wat je preekt. Omdat de vroege Kerk een bepaalde opvatting had over de Schrift vond ze het belangrijk om de
Bijbel in de gemeente te lezen en uit te leggen.

Doe mee met dit gratis avondcollege op het Hersteld Hervormd Seminarie. Luister via Spotify of iTunes. We staan achtereenvolgens stil bij:

1) Het voorbeeld van de Heere Jezus

2) De prediking van de Apostelen en het zelfgetuigenis van de Schrift

3) Hoe de vroege Christenen in de tijd na de Apostelen omgingen met de Bijbel

4) De gevestigde Kerk in de tijd van Augustinus en Chrysostomos laat zien dat Schriftvisie bepalend was voor de inhoud en wijze van prediking.

Download het begeleidend PDF of de PowerPoint (slechts voor persoonlijk gebruik)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *