Gods wil kennen in een postmoderne wereld

Kunnen we Gods wil nog kennen in een postmoderne wereld? Gedachten vanuit het belijden der Kerk. Daarover hoop ik woensdagmiddag te spreken op de jaarvergadering van de Confessionele Beweging in Friesland. Het is een unieke bijeenkomst: in samenwerking met de Gereformeerde Bond, waarbij beide besturen u van harte uitnodigen om de bijeenkomst bij te wonen. U bent zeer welkom, ook als u geen lid bent van de Confessionele Beweging of de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *